Litania till S:t Filip Neri

Festdag 26 maj

original text av S:t John Henry Newman och översättning via Fader Tobias UnnerstålHerre, förbarma dig.

Herre, förbarma dig.

Kristus, förbarma dig.

Kristus, förbarma dig.

Herre, förbarma dig.

Herre, förbarma dig.

Kristus, hör oss.

Kristus, bönhör oss.


Gud, Fader i himmelen,

förbarma dig över oss.

Gud, Son, världens frälsare,

förbarma dig över oss.

Gud, heliga Ande,

förbarma dig över oss.

Heliga treenighet, en ende Gud,

förbarma dig över oss.


Heliga Maria,

R: bed för oss

Heliga Guds Moder 

R: bed för oss

Heliga jungfru över alla jungfrur

R: ...

Helige Filip

R:

Du den helige Andes kärl

R:

Du Roms apostel

R:

Du påvars rådgivare

R:

Du profetiska röst

R:

Du fornkyrkans vän

R:

Du älskvärda helgon

R:

Du undanskymde hjälte

R:

Du mildaste fader

R:

Du renhetens blomma

R:

Du kärlekens martyr

R:

Du flammande hjärta

R:

Du urskiljare av andarna

R:

Du prästerskapets smycke

R:

Du det gudomliga livets spegel

R:

Du möter av ödmjukhet

R:

Du föredöme i anspråkslöshet

R:

Du ljus av helig glädje

R:

Du bild av barndomen

R:

Du förebild för ålderdomen

R:

Du själarnas ledare

R: bed för oss.


Du fiskare, som fångar upp dem som är på drift

Du de föräldralösas vägledare

Du de dinas beskyddare

Du som i din ungdom vårdade kyskheten

Du som på gudomlig ingivelse begav dig till Rom

Du som i flera år gömde dig i katakomberna

Du som mottog den helige Ande i ditt hjärta

Du som uthärdade förunderliga extaser

Du som kärleksfullt tjänade barnen

Du som tvättade pilgrimernas fötter

Du som törstade efter martyriet

Du som dagligen spred Guds ord

Du som samlade så många hjärtan åt Gud

Du som förde ljuvliga samtal med Maria

Du som återförde den avlidne ur dödsriket

Du som inrättade dina hus i alla länder,


Guds lamm, som borttager världens synder,

R: förskona oss, o Herre.

Guds lamm, som borttager världens synder,

R: bönhör oss, o Herre.

Guds lamm, som borttager världens synder,

R: förbarma dig över oss.


Bed för oss, helig Filip.

R. att vi blir värdiga Kristi löften.Låt oss bedja.

Gud, du som har upphöjt din helige bekännare Filip

till de heligas härlighet,

låt oss, som med glädje firar hans minne,

också växa till i dygd efter hans förebild.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

R. Amen.